การแบ่งเพศและวงจรชีวิตของกุ้งเครย์ฟิช

เครย์ฟิชเป็นกุ้งน้ำจืดที่ไม่ถูกกับสารเคมีแบบสุดแบบว่าโดยเป็นต้องตายเลยก็ว่าได้เป็นกุ้งที่ชอบธรรมชาติจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดที่มีลักษณะน้ำใสสะอาดสูง มีค่าของอกซิเจนสูง เนื่องด้วยการเติบโตของกุ้งแต่ละครั้งจะมีการลอกคราบที่อยู่ของมันจึงต้องเป็นทีซ่อนตัวไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นก้อนหินหรือขอนไม้ใต้น้ำ ส่วนเรื่องอาหารนั้นเครย์ฟิชสามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือแม้แต่ซากสัตว์ ออกหากินเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าและจะไม่หากินทุกวันจะหาวันเว้นวันมีอาณาเขตเป็นของตัวเองเพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นมากโดยแต่ละตัวจะมีอาณาเขตเป็นของตัวเองประมาณ 40 เซนติเมตร กุ้งเครย์ฟิชตั้งแต่เกิดมาช่วงแรกๆจะมีการลอกคราบบ่อยและจัลดระยะการลอกลงตามขนาดตัวจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งครั้งต่อเดือนเมื่ออายุครบหนึ่งปีจะลอกคราบปีละครั้งเท่านั้น การลอกคราบแต่ละครั้งใช้เวลานานราว 2–3 วัน กว่าเปลือกใหม่ที่ได้นั้นจะแข็งแรงเท่าเดิม ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมกินเปลือกตัวเองที่ลอกออกหรือของตัวอื่นก็ได้ เพราะร่างกายต้องการแคลเซี่ยมเพื่อสร้างเปลือกใหม่ให้แข็งแรง การผสมพันธุ์ของเครย์ฟิชแต่ละครั้ง กินเวลาเพียง 1–2 นาที เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิจากน้ำเชื้อแล้ว ไข่จะฟักเป็นตัวในเวลาราว 3–4 สัปดาห์ โดยตัวเมียจะอุ้มไข่ไว้ในช่องท้อง ไข่มีลักษณะวงกลมสีดำคล้ายเมล็ดพริกไทยดำ ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งอาจได้ลูกเครย์ฟิชมากถึง 300 ตัว ซึ่งเครย์ฟิชในวัยเล็กจะยังอาศัยอยู่กับแม่ โดยกินเศษอาหารที่แม่กินเหลือ เมื่อโตขึ้นจึงค่อยแยกจากไป