การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช

การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์จะต้องเลี้ยงให้เป็นระบบ บ่อสำหรับพ่อแม่พันธุ์ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นการสั่งมาจากต่างประเทศ บ่อนี้จะไว้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีความเจริญเติบโตเต็มที่ ให้เข้าสู้วัยเจริญพันธุ์ บ่อแต่งงานหรือบ่อผสมพันธุ์ บ่อนี้จะเป็นบ่อที่เลี้ยงกุ้งที่พร้อมจะผสมพันธุ์ โดยอัตราส่วนในการเลี้ยงในบ่อนี้จะอยู่ที่ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว บ่อวางไข่ เมื่อแม่พันธุ์ได้ทำการผสมพันธุ์แล้วติดไข่ เราจะแยกแม่พันธุ์ไว้ในอ่างพลาสติกขนาดไม่ใหญ่มาก หลังจากแม่พันธุ์ติดไข่แล้วจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนก็จะเห็นลูกกุ้งออกมาวิ่งเล่นในอ่างพลาสติกแล้ว บ่อเลี้ยงจะเป็นบ่อปูนที่มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตรซึ่งความกว้างความยาวนั้นสามารถปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่ที่เลี้ยงของเกษตรกรก็ได้ไม่จำเป็นต้องยึดติดตายตัว แต่ที่สำคัญก็คือพื้นบ่อจะต้องมีการเล่นระดับ สูงต่ำ และมีการตัดท่อพลาสติกขนาด 4 นิ้วเป็นท่อ ๆ วางไว้ในบ่อเลี้ยงด้วยเพื่อให้กุ้งสามารถเข้าไปหลบภับหรือไว้ลอกคราบได้ด้วยการสังเกตว่ากุ้งล็อบสเตอร์เป็นตัวเมียและตัวผู้ให้ดูที่ขาคู่ที่ 3 ถ้าเป็นตัวเมียจะมีรูสำหรับวางไข่ และถ้าเป็นตัวผู้จะมีเดื่อขึ้นมา ลักษณะของกุ้งประเภทนี้จะมีก้ามโตเหมือนกับปู ลำตัวแบน เปลือกหนาและแข็ง ปลายหางมีลักษณะเหมือนกับพัด อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์นั้นเราอาจจะหาอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงกุ้งก็ได้ แต่อาหารสดอย่างไส้เดือนก็เป็นอาหารชั้นยอด ไส้เดือนนั้นทำให้กุ้งมีความแข็งแรงโตเร็วและได้โปรตีนสูง แถมผลพ่วงจากการเลี้ยงไส้เดือนเราสามารถได้ขี้ไส้เดือนและน้ำหมักไส้เดือนไว้ขายได้ด้วย