กุ้งก้ามกราม

 

กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งสายพันธุ์น้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีการเพาะเลี้ยงและนิยมนำมาประกอบอาหารยอดนิยม กุ้งก้ามกราม อยู่ในกุ้งน้ำจืดในวงศ์ Palaemonidae กุ้งชนิดนี้เป้นกุ้งที่อาศัยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ตามลำคลอง สำหรับในประเทศไทยมีกระจายอยู่ตามพื้นที่แม่น้ำทางภาคกลางและภาคใต้ กุ้งชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก มีลักษณะเด่นคือมีเปลือกเขียวอมฟ้าหรือม่วง มีก้ามยาวและมีหนามเล็กตะปุ่มตะป่ำบริเวณก้าม กุ้งก้ามกรามชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่แม่น้ำบริเวณเขตน้ำกร่อยรวมถึงน้ำจืดด้วย นอกจากนี้ยังพบได้ในบริเวณทางตอนเหนือของออสเตรเลียด้วย แต่กุ้งก้ามกรามชอบวางไข่บริเวณน้ำกร่อย อาหารได้แก่ ไส้เดือน, ตัวอ่อนของลูกน้ำ, ลูกไร, ลูกปลาขนาดเล็ก, ซากของสัตว์ต่าง ๆ แต่บางครั้งก็กินพวกเดียวกันเอง

ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเลี้ยงง่ายและสามารถขายได้ราคาดี ด้วยความที่สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปทำให้กุ้งก้ามกรามตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ทำให้กุ้งตามธรรมชาติก็ลดลงไปด้วย ทั้งนี้ทำให้มีการนำมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อปล่อยตามแหล่งน้ำ เช่น สุพรรณบุรี, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา เป็นต้น หรือแม้แต่จำหน่ายเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งชนิดนี้นิยมนำมาประกอบอาหารเนื่องจากมีราคาตั้งแต่น้อยจนถึงแพงมากขึ้นอยู่กับไซส์ของกุ้งด้วย  รวมถึงมีเนื้อแน่น ขึ้นอยู่กับขนาดกุ้งด้วยการนำมาประกอบอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็น การต้มยำ, เผา, ทอด, หรือแม้แต่นำมาทานสดๆโดยการทำเป็นกุ้งแช่น้ำปลา เป็นต้น