กุ้งมังกร

กุ้งมังกร หรือ กุ้งหนามใหญ่ ถูกจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีน้ำหนักมากเป็นกุ้งในวงศ์สกุล Palinuridae ซึ่งเป็นวงศ์สกุลสัตว์ทะเลในยุคครีเทเซียส กุ้งมังกรจัดว่ามีขนาดใหญ่มากมีขนาดใกล้เคียงกับกุ้งล็อบเตอร์ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ หนวดยาว มีสีสันลวดลายบริเวณตามตัวที่สวยงาม นอกจากนี้ลำตัวยังมีหนามแหลมเพื่อใช้ในการป้องกันตัวขากสัตว์ทะเลนักล่าอื่นๆ โดยทั่วไปกุ้งมังกรชอบอาศัยอยู่ตามทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งทะเลน้ำตื้นและน้ำลึก แต่จะพบมากบริเวณหาดโคลน รวมถึงการเจริญเติบโตนั้นจัดว่าเป็นกุ้งที่เจริญเติบโตช้ามากๆ เมื่อเทียบกับกุ้งชนิดอื่นๆ โดยวิธีการลอกคราบจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง และใช้เวลาโตเต็มที่ประมาณ 5 -7 เดือน นอกจากนี้กุ้งมังกรถือว่าขยายพันธุ์เร็วโดยการออกไข่ราว 200,000 – 1 ล้านฟอง

กุ้งมังกรสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยพบมากทางเขตทะเลอันดามัน กุ้งมังกรจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่และมีเนื้อแน่น สามารถทานได้ทั้งสดและปรุงสุก แต่กุ้งมีราคาสูงมาก เนื่องจากในไทยยังไม่มีการเพาะเลี้ยงในเชิญพาณิชย์เนื่องจากการเจริญเติบโตของกุ้งช้ามาก และไม่คุ้มทุนแต่มีการเพาะเลี้ยงเป็นบางจุดโดยจับตามธรรมชาติและเพาะเลี้ยงในกระชังเท่านั้น นอกจากนี้กุ้งมังกรยังถูกเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามอีกด้วย หรือแม้แต่นำซากกุ้งมาสตาฟไว้ประดับบ้าน สำหรับกุ้งมังกรจะพบตามทะเลอันดามัน มากกว่าฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า

โครงสร้างของกุ้งเครย์ฟิช

กุ้งเครย์ฟิชเนื่องจากมีลักษณะที่สวยงามแล้วชื่อว่ากุ้งมังกรก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลและยังเป็นกุ้งที่มีชีวิตสามารถเลี้ยงไว้ดูเล่นได้ไม่เหมือนกุ้งมังกรน้ำเค็มที่นำมาแขวนไว้กับผนังบ้านไม่สามารถเลี้ยงได้ กุ้งเครย์ฟิชเป็นกุ้งนักสู้หวงถิ่นในการเลี้ยงเราจะได้เห็นลักษณะความเป็นนักสู้ของมันจะทำให้ผู้เลี้ยงตื่นเต้นกับการพัฒนาของกุ้งลักษณะร่างกายเครย์ฟิชนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนกลาง หรือ ทอแร็ก คือส่วนที่มีขาใช้สำหรับเดิน ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนท้องซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะมากที่สุด ซึ่งส่วนหัวกับส่วนกลางนั้นเชื่อมติดรวมกันเป็นชิ้นเดียว เรียกว่า เซฟาโลทอแร็ก ข้อมูลบางแหล่งอาจระบุว่าเครย์ฟิชนั้นมีลำตัวเพียง 2 ส่วนก็ได้ ทั้งตัวนั้นจะถูกหุ้มด้วยเปลือก หรือ คาราเพซ ซึ่งทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ ใช้สำหรับปกป้องลำตัว และเป็นที่ตั้งของอวัยวะหายใจ คือ เหงือกที่มีลักษณะคล้ายขนนกอยู่ใกล้บริเวณปาก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบหายใจ คือเป็นทางผ่านของน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านช่องเหงือกนั่นเองในส่วนของขานั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขาเดิน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 คู่ โดยคู่แรกนั้นถูกพัฒนาจนกลายเป็นก้าม ใช้สำหรับหยิบจับอาหารและใช้ต่อสู้ และ ขาว่ายน้ำ จะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีไว้สำหรับโบกน้ำที่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อหายใจ รวมทั้งโบกพัดแพลงก์ตอนเข้าหาตัวเพื่อกินเป็นอาหารอีก ในเครย์ฟิชตัวเมีย ขาว่ายน้ำยังใช้เป็นที่อุ้มไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิอีกแล้วต่างหาก