กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ หรือ กุ้งม้าลาย จัดว่าเป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งและเป็นกุ้งทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์สกุล Penaeidae ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร เป็นกุ้งทะเลที่ชอบอาศัยในเขตร้อน มักอาศัยในทะเลลึกรวมถึงสามารถบริเวณดินทราย นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยอยู่น้ำทะเลที่มีภาวะความเค็มต่ำได้ดี สามารถพบได้ตามป่าชายเลน กุ้งกุลาดำจัดว่าเป็นกุ้งที่นิยมนำมาประกอบอาหาร มีการเพาะเลี้ยงตามแหล่งประมงตามชายฝั่งทะเลของไทย สำหรับถิ่นกำเนิดนั้นกุ้งกุลาดำมีถิ่นกำเนิดทางทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบมากทางฝั่งอ่าวไทยเช่น บริเวณเกาะช้าง นอกชายฝั่งชุมพรยาวลงไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางชายฝั่งอันดามันทางจังหวัดภูเก็ต และระนอง กุ้งกุลาดำชอบอาศัยบริเวณดินทรายที่มีโคลน ค้นพบว่าแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ที่ทะเลแถบอินโดแปซิกฟิกตะวันตกและคาบสมุทรอินเดีย มักอาศัยในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ระดับความลึกประมาณ 110 เมตร และมีการแพร่กระจายได้ตลอดปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม กุ้งกุลาดำมีลักษณะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามแต่เล็กกว่าและไม่มีก้ามยาว สามารถวางไข่ได้ครั้งละหลายๆฟอง

การเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นจจัดเป็นที่นิยมเนื่องจากกุ้งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศมีมาก แต่เนื่องจากการส่งออกต่างประเทศนั้นต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างในการส่งออกโดยเฉพาะห้องเย็น ทำให้กุ้งมีราคาสูงตามไปด้วย สำหรับในไทยนั้นราคาของกุ้งจะแตกต่างกันไปตามไซส์ของกุ้งรวมถึงความสดด้วย ชาวปะมงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนื่องจากต้นทุ่นต่ำ รวมถึงกุ้งสามารถผลิตลูกกุ้งออกมาจำนวนมากด้วย