กุ้งมังกร

กุ้งมังกร หรือ กุ้งหนามใหญ่ ถูกจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีน้ำหนักมากเป็นกุ้งในวงศ์สกุล Palinuridae ซึ่งเป็นวงศ์สกุลสัตว์ทะเลในยุคครีเทเซียส กุ้งมังกรจัดว่ามีขนาดใหญ่มากมีขนาดใกล้เคียงกับกุ้งล็อบเตอร์ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ หนวดยาว มีสีสันลวดลายบริเวณตามตัวที่สวยงาม นอกจากนี้ลำตัวยังมีหนามแหลมเพื่อใช้ในการป้องกันตัวขากสัตว์ทะเลนักล่าอื่นๆ โดยทั่วไปกุ้งมังกรชอบอาศัยอยู่ตามทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งทะเลน้ำตื้นและน้ำลึก แต่จะพบมากบริเวณหาดโคลน รวมถึงการเจริญเติบโตนั้นจัดว่าเป็นกุ้งที่เจริญเติบโตช้ามากๆ เมื่อเทียบกับกุ้งชนิดอื่นๆ โดยวิธีการลอกคราบจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง และใช้เวลาโตเต็มที่ประมาณ 5 -7 เดือน นอกจากนี้กุ้งมังกรถือว่าขยายพันธุ์เร็วโดยการออกไข่ราว 200,000 – 1 ล้านฟอง

กุ้งมังกรสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยพบมากทางเขตทะเลอันดามัน กุ้งมังกรจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่และมีเนื้อแน่น สามารถทานได้ทั้งสดและปรุงสุก แต่กุ้งมีราคาสูงมาก เนื่องจากในไทยยังไม่มีการเพาะเลี้ยงในเชิญพาณิชย์เนื่องจากการเจริญเติบโตของกุ้งช้ามาก และไม่คุ้มทุนแต่มีการเพาะเลี้ยงเป็นบางจุดโดยจับตามธรรมชาติและเพาะเลี้ยงในกระชังเท่านั้น นอกจากนี้กุ้งมังกรยังถูกเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามอีกด้วย หรือแม้แต่นำซากกุ้งมาสตาฟไว้ประดับบ้าน สำหรับกุ้งมังกรจะพบตามทะเลอันดามัน มากกว่าฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า