ความแตกต่างระหว่าง กุ้งกับกั้ง

นอกจากกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่นิยมการนำมาบริโภคแล้ว ยังมีสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งรูปร่างและการบริโภคสัตว์อีกชนิดที่เราเรียกว่า กั้ง กั้งเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์เดียวกับกุ้งจากการศึกษาพบว่าสัตว์ของสองชนิดจัดอยู่ทั้ง ไฟลัม, ไฟลัมย่อย, ชั้นสกุล เดียวกันทั้งสิ้น แต่กั้งจะอาศัยอยู่ในทะเลมากกว่า ขณะที่กุ้งมีทั้งสายพันธุ์ในทะเลและน้ำจืด กั้งมีความแตกต่างกันกับกุ้งคือ ลักษณะลำตัวคล้ายกับกุ้งผสมตั๊กแตนตำข้าว มีเปลือกแข็งเป็นปล้องๆ จำนวน 5 ถึง 8 ปล้อง หนวดสั้น จากการวิจัยพบว่ากั้งเป็นสัตว์ทะเลที่มีสายพันธุ์มานานกว่าล้านปีแล้ว รวมถึงมีการกำเนิดก่อนกุ้งด้วยซ้ำ กั้งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำเค็มอย่างเดียว เช่น ทะเลโคลนบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงแนวปะการัง นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยอยู่ในทะเลระดับความลึกถึง 1,000 เมตรได้สบาย สถิติเคยพบลึกที่สุดที่ 1,500 เมตร กั้งถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีระบบการมองเห็นภาพได้ดีที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่มองเห็นได้ 3 ตา และกะระยะการมองเห็นและการล่าเหยื่อได้ดีมากด้วย รวมถึงระยะการมองภาพ ชัดลึกและการสแกนภาพการมอง นอกจากนี้กั้งยังมีก้ามที่คล้ายใบมีดโกนใช้ในการล่าเหยื่อ ก้ามนี้แข็งแรงมากและสามารถทำร้ายสัตว์ขนาดใหญ่ให้บาดเจ็บรวมถึงมนุษย์ด้วย กั้งถูกค้นพบกว่า 450 ชนิดทั่วโลก และอีก 61 ชนิดอาศัยในประเทศไทย สำหรับการนำมาประกอบอาหารของกั้งนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ไม่หลาก เนื่องจากการแล่เนื้อกั้งยุ่งยากกว่ากุ้ง รวมถึงมีราคาที่แพงกว่า และการประกอบเมนูอาหารน้อยกว่ากุ้ง แต่กั้งมีเนื้อแน่นกว่ากุ้งมากในบางชนิด