กุ้งมังกร

กุ้งมังกร หรือ กุ้งหนามใหญ่ ถูกจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีน้ำหนักมากเป็นกุ้งในวงศ์สกุล Palinuridae ซึ่งเป็นวงศ์สกุลสัตว์ทะเลในยุคครีเทเซียส กุ้งมังกรจัดว่ามีขนาดใหญ่มากมีขนาดใกล้เคียงกับกุ้งล็อบเตอร์ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ หนวดยาว มีสีสันลวดลายบริเวณตามตัวที่สวยงาม นอกจากนี้ลำตัวยังมีหนามแหลมเพื่อใช้ในการป้องกันตัวขากสัตว์ทะเลนักล่าอื่นๆ โดยทั่วไปกุ้งมังกรชอบอาศัยอยู่ตามทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งทะเลน้ำตื้นและน้ำลึก แต่จะพบมากบริเวณหาดโคลน รวมถึงการเจริญเติบโตนั้นจัดว่าเป็นกุ้งที่เจริญเติบโตช้ามากๆ เมื่อเทียบกับกุ้งชนิดอื่นๆ โดยวิธีการลอกคราบจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง และใช้เวลาโตเต็มที่ประมาณ 5 -7 เดือน นอกจากนี้กุ้งมังกรถือว่าขยายพันธุ์เร็วโดยการออกไข่ราว 200,000 – 1 ล้านฟอง

กุ้งมังกรสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยพบมากทางเขตทะเลอันดามัน กุ้งมังกรจัดว่าเป็นกุ้งขนาดใหญ่และมีเนื้อแน่น สามารถทานได้ทั้งสดและปรุงสุก แต่กุ้งมีราคาสูงมาก เนื่องจากในไทยยังไม่มีการเพาะเลี้ยงในเชิญพาณิชย์เนื่องจากการเจริญเติบโตของกุ้งช้ามาก และไม่คุ้มทุนแต่มีการเพาะเลี้ยงเป็นบางจุดโดยจับตามธรรมชาติและเพาะเลี้ยงในกระชังเท่านั้น นอกจากนี้กุ้งมังกรยังถูกเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามอีกด้วย หรือแม้แต่นำซากกุ้งมาสตาฟไว้ประดับบ้าน สำหรับกุ้งมังกรจะพบตามทะเลอันดามัน มากกว่าฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า

กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ หรือ กุ้งม้าลาย จัดว่าเป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งและเป็นกุ้งทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์สกุล Penaeidae ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร เป็นกุ้งทะเลที่ชอบอาศัยในเขตร้อน มักอาศัยในทะเลลึกรวมถึงสามารถบริเวณดินทราย นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยอยู่น้ำทะเลที่มีภาวะความเค็มต่ำได้ดี สามารถพบได้ตามป่าชายเลน กุ้งกุลาดำจัดว่าเป็นกุ้งที่นิยมนำมาประกอบอาหาร มีการเพาะเลี้ยงตามแหล่งประมงตามชายฝั่งทะเลของไทย สำหรับถิ่นกำเนิดนั้นกุ้งกุลาดำมีถิ่นกำเนิดทางทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบมากทางฝั่งอ่าวไทยเช่น บริเวณเกาะช้าง นอกชายฝั่งชุมพรยาวลงไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางชายฝั่งอันดามันทางจังหวัดภูเก็ต และระนอง กุ้งกุลาดำชอบอาศัยบริเวณดินทรายที่มีโคลน ค้นพบว่าแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ที่ทะเลแถบอินโดแปซิกฟิกตะวันตกและคาบสมุทรอินเดีย มักอาศัยในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ระดับความลึกประมาณ 110 เมตร และมีการแพร่กระจายได้ตลอดปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม กุ้งกุลาดำมีลักษณะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามแต่เล็กกว่าและไม่มีก้ามยาว สามารถวางไข่ได้ครั้งละหลายๆฟอง

การเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นจจัดเป็นที่นิยมเนื่องจากกุ้งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศมีมาก แต่เนื่องจากการส่งออกต่างประเทศนั้นต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างในการส่งออกโดยเฉพาะห้องเย็น ทำให้กุ้งมีราคาสูงตามไปด้วย สำหรับในไทยนั้นราคาของกุ้งจะแตกต่างกันไปตามไซส์ของกุ้งรวมถึงความสดด้วย ชาวปะมงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนื่องจากต้นทุ่นต่ำ รวมถึงกุ้งสามารถผลิตลูกกุ้งออกมาจำนวนมากด้วย

ความแตกต่างระหว่าง กุ้งกับกั้ง

นอกจากกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่นิยมการนำมาบริโภคแล้ว ยังมีสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งรูปร่างและการบริโภคสัตว์อีกชนิดที่เราเรียกว่า กั้ง กั้งเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์เดียวกับกุ้งจากการศึกษาพบว่าสัตว์ของสองชนิดจัดอยู่ทั้ง ไฟลัม, ไฟลัมย่อย, ชั้นสกุล เดียวกันทั้งสิ้น แต่กั้งจะอาศัยอยู่ในทะเลมากกว่า ขณะที่กุ้งมีทั้งสายพันธุ์ในทะเลและน้ำจืด กั้งมีความแตกต่างกันกับกุ้งคือ ลักษณะลำตัวคล้ายกับกุ้งผสมตั๊กแตนตำข้าว มีเปลือกแข็งเป็นปล้องๆ จำนวน 5 ถึง 8 ปล้อง หนวดสั้น จากการวิจัยพบว่ากั้งเป็นสัตว์ทะเลที่มีสายพันธุ์มานานกว่าล้านปีแล้ว รวมถึงมีการกำเนิดก่อนกุ้งด้วยซ้ำ กั้งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำเค็มอย่างเดียว เช่น ทะเลโคลนบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงแนวปะการัง นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยอยู่ในทะเลระดับความลึกถึง 1,000 เมตรได้สบาย สถิติเคยพบลึกที่สุดที่ 1,500 เมตร กั้งถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีระบบการมองเห็นภาพได้ดีที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่มองเห็นได้ 3 ตา และกะระยะการมองเห็นและการล่าเหยื่อได้ดีมากด้วย รวมถึงระยะการมองภาพ ชัดลึกและการสแกนภาพการมอง นอกจากนี้กั้งยังมีก้ามที่คล้ายใบมีดโกนใช้ในการล่าเหยื่อ ก้ามนี้แข็งแรงมากและสามารถทำร้ายสัตว์ขนาดใหญ่ให้บาดเจ็บรวมถึงมนุษย์ด้วย กั้งถูกค้นพบกว่า 450 ชนิดทั่วโลก และอีก 61 ชนิดอาศัยในประเทศไทย สำหรับการนำมาประกอบอาหารของกั้งนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ไม่หลาก เนื่องจากการแล่เนื้อกั้งยุ่งยากกว่ากุ้ง รวมถึงมีราคาที่แพงกว่า และการประกอบเมนูอาหารน้อยกว่ากุ้ง แต่กั้งมีเนื้อแน่นกว่ากุ้งมากในบางชนิด

กุ้งก้ามกราม

 

กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งสายพันธุ์น้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีการเพาะเลี้ยงและนิยมนำมาประกอบอาหารยอดนิยม กุ้งก้ามกราม อยู่ในกุ้งน้ำจืดในวงศ์ Palaemonidae กุ้งชนิดนี้เป้นกุ้งที่อาศัยตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ตามลำคลอง สำหรับในประเทศไทยมีกระจายอยู่ตามพื้นที่แม่น้ำทางภาคกลางและภาคใต้ กุ้งชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก มีลักษณะเด่นคือมีเปลือกเขียวอมฟ้าหรือม่วง มีก้ามยาวและมีหนามเล็กตะปุ่มตะป่ำบริเวณก้าม กุ้งก้ามกรามชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่แม่น้ำบริเวณเขตน้ำกร่อยรวมถึงน้ำจืดด้วย นอกจากนี้ยังพบได้ในบริเวณทางตอนเหนือของออสเตรเลียด้วย แต่กุ้งก้ามกรามชอบวางไข่บริเวณน้ำกร่อย อาหารได้แก่ ไส้เดือน, ตัวอ่อนของลูกน้ำ, ลูกไร, ลูกปลาขนาดเล็ก, ซากของสัตว์ต่าง ๆ แต่บางครั้งก็กินพวกเดียวกันเอง

ในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเลี้ยงง่ายและสามารถขายได้ราคาดี ด้วยความที่สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปทำให้กุ้งก้ามกรามตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ทำให้กุ้งตามธรรมชาติก็ลดลงไปด้วย ทั้งนี้ทำให้มีการนำมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อปล่อยตามแหล่งน้ำ เช่น สุพรรณบุรี, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา เป็นต้น หรือแม้แต่จำหน่ายเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับกุ้งชนิดนี้นิยมนำมาประกอบอาหารเนื่องจากมีราคาตั้งแต่น้อยจนถึงแพงมากขึ้นอยู่กับไซส์ของกุ้งด้วย  รวมถึงมีเนื้อแน่น ขึ้นอยู่กับขนาดกุ้งด้วยการนำมาประกอบอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็น การต้มยำ, เผา, ทอด, หรือแม้แต่นำมาทานสดๆโดยการทำเป็นกุ้งแช่น้ำปลา เป็นต้น