การแบ่งวงศ์สกุลและสายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิช

โดยทั่วไปเราจะเห็นว่ากุ้งเครย์ฟิชที่ถูกนำมาทำเป็นอาหารในร้านอาหารและก็ในตู้ปลาเลี้ยงดูสีสันเป็นสัตว์สวยงามบ้างคนที่พึ่งเข้ามาศึกษาอาจจะสงสัยแต่เราสามารถแบ่งกุ้งสกุลเครย์ฟิชออกได้เป็น 2  วงศ์ใหญ่ๆได้คือ Astacoidea ซึ่งเป็นสกุลใหญ่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป สามารถแบ่งเป็นวงศ์ย่อยได้อีก 2 วงศ์คือ Astacidae และ Cambaridae โดยเครย์ฟิชชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีในสกุลนี้คือ Procambarus clarkii โดยรวมแล้วกุ้งเครย์ฟิชในวงศ์นี้มีขนาดใหญ่มีลักษณะเด่นคือก้ามจะมีหนาม โตเต็มจะมีขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร และอีกวงศ์คือ Parastacoidea ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเรียน จายา กุ้งเครย์ฟิชสกุลนี้จะไม่มีหนามที่ก้าม และลักษณะของก้ามจะป่องออกต่างไปจากสกุล Astacoidea แต่มีที่หนีบสั้นและเล็กกว่า ขนาดเมื่อโตเต็มที่ขนาดตัวจะยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ชนิดของกุ้งเครย์ฟิชในสกุลนี้ที่เป็นที่รู้จัก กุ้งเครย์ฟิชทั้ง 2 สายนี้มีจุดดีจุดเด่นในสายของตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของแต่ละสายพันธุ์ส่วนในประเทศไทย เพื่อตอบสนองกับความต้องการและเพื่อให้การเลี้ยงนั้นคงสภาพการรอดชีวิตมากที่สุดและเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยสกุลที่เรานำมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็คือสกุล Parastacoidea เพราะมีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียสามารถปล่อยเลี้ยงได้ตามสภาพน้ำบ้านเราและเครย์ฟิชสกุลนี้ก็มีขนาดใหญ่ก้ามป่องสามารถเลี้ยงไว้เพื่อนเป็นรายได้เสริมอีกด้วยส่วนสกุล Astacoidea ไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราเพราะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในยุโรปเวลาจะเลี้ยงก็ต้องเจอปัญหาอุณหภูมิของน้ำและสิ่งแวดล้อมกับอาหารทำให้เพิ่มต้นทุนการเลี้ยง